Заседание май 2015 извънредно

Заседание май – 12.05.2015г.


1. Постановяване на решение за изработване на Подробен устройствен план за имоти № 170008, № 170009 и части от имоти № 170001, № 170002, № 170003 и № 170004 в землището на с. Смирненски, общ. Монтана по искане Вх. № ТУ-12-6/30.10.2014. от "ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ БГ" ЕООД.
- ДЗ

- Преписка

- Становище


2. Предварително съгласие за изработване на два подробни устройствени плана.
- ДЗ


3. Питания.


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта