Заседание октомври извънредно

 
Заседание октомври – 14.10.2015г.


1.Актуализация на капиталовите разходи на Община Брусарци за периода от 01.01.2015г. до 30.09.2015г.

- ДЗ

 

2. Постановяване на решение за изработване два подробни устройствени плана за поземлени имоти общинска собственост № 138001(част от имота), № 138002, № 138003, № 138004, № 138005, № 000248 и № 000250 в землището на с. Смирненски, местността „Белия песък” и за част от имот № 083038 в землището на гр.Брусарци, общ.Брусарци, местността „Долни връх”

- ДЗ


3.Отчет за изразходваните средства за командировки за периода 01.01.2015г. - 30.09.2015г.

- ДЗ


4. Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2015г. до 30.09.2015г.

- ДЗ


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта