ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Пътища 2013

05.06.2013г.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


„Основен ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа в община Брусарци и на улична мрежа в гр. Брусарци“

по обособени позиции:

Обособена позиция1: „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Брусарци за 2013г.“

Обособена позиция 2: „Основен ремонт на улична мрежа в гр. Брусарци


Публична покана № ПП-11-1 от 05.06.2013г.


Документация


Приложения


Техническо задание ОП 1


Техническо задание ОП 2


Количествена сметка ОП 1


Количествена сметка ОП 2


Проект на договор ОП 1


Проект на договор ОП 2

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта