Секретар
Галина Арсенова Владиславова


Тел. 09783/22-11

e-mail: brusartsi_adm@abv.bg


Професионална реализация:

1997г. - до момента - Секретар Община Брусарци
1988г. - 1997г. - Специалист "ПСД, търговия и услуги", Община Брусарци
1987г. - 1988г. - Гл. счетоводител ОКЗ - Монтана, филиал "Сила" Брусарци
1986г. - 1987г. - Счетоводител
ОКЗ - Монтана, филиал "Сила" Брусарци
1985г. - 1986г. - Завеждащ служба "Финанси" Кметство Смирненски
1979г. - 1985г. -
Счетоводител

Образование:
СА „Д. А. Ценов” - гр. Свищов - Магистър "Маркетинг и планиране"


Родена на 16.08.1960г.ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта