ИЗБОРИ за Народни представители 2014
Избори за Народни представители 2014г.1. Заповеди на кмета на Община Брусарци

 

- Заповед № РД-02-09-162 / 08.08.2014г. за образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за Народни представители


Заповед № РД-02-09-166 / 11.08.2014г. за определяне места за обявяване на избирателните списъци за избори за Народни представители


Заповед № РД-02-09-165 / 11.08.2014г. Комисия за осъществяване на организационно-техническата подготовка на избора за Народни представители


Заповед № РД-02-09-191 / 04.09.2014г. за агитационни материали


- Заповед № РД-02-09-197 / 14.09.2014г. за образуване на подвижна избирателна секция


Заповед № РД-02-09-198 / 19.09.2014г. за обезпечаване на подвижна избирателна секция


Заповед № РД-02-09-199 / 19.09.2014г. за транспортирането на книжа и материали за провеждане на избори за Народни представители на 05 октомври 2014г.

 


2. Съобщения


20.08.2014 г. - Във връзка с насрочените на 05.10.2014г. избори за народни представители в ЦУИГ,  етаж I в сградата на Община Брусарци ще се правят справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс,  както следва:

    1. В срок до 14.09.2014 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия могат да подадат заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Брусарци (Приложение № 17-НС). Заявлението се подава по постоянен адрес на избирателя или по настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл.37, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс.   

    2. До 20.09.2014 г. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат писмено заявление по образец (Приложение № 14-НС), за да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, съгласно чл.36, ал.1 от Изборния кодекс.
    3. До 20.09.2014 г. се издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидати за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и на наблюдатели. Удостоверенията се издават след подаване на заявление-декларация по образец (
Приложение № 19-НС), съгласно чл.34, ал.1, 2 и 3 от Изборния кодекс.
    4. До 27.09.2014 г. всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление по образец  (
Приложение № 10-НС), съгласно чл.43, ал.2 от Изборния кодекс.    
    5. Избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, както и тези за които е отпаднало основанието на база на което са били заличени, могат да подадат заявление по образец (
Приложение № 11-НС) за да бъдат вписани в избирателната секция по постоянен адрес в срок да предаване на избирателните списъци на СИК, съгласно чл.27, ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс. 


19.08.2014 г. - Съобщение относно провеждане на консултации за състава на секционни избирателни комисии (СИК) в Община Брусарци. - Изтегли тук 3. Консултации на Кмета


- Покана за провеждане на консултации на кмета за състава на (СИК) в Община Брусарци. - Изтегли тук

  Приложенията към поканата могат да се изтеглят от тук: Изтегли в DOC от тукИзтегли в PDF от тук4. Документи


Хронограма за изборите за Народни представители 2014г. - Изтегли тук


5. Списъци


- Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за Народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014г. /чл. 39, ал. 1 от ИК/ - тук


- Избирателни списъци - Част I за гласуване в изборите за Народни представители 2014г.

Изтегли избирателен списък със секции на Община Брусарци, секции от 1 до 11


- Избирателни списъци - Част I за гласуване в изборите за Народни представители 2014г.

Изтегли избирателен списък на Община Брусарци, секция 12


На уеб адрес www.grao.bg/elections всички български граждани могат да проверят своите данни в избирателните списъци и да се информират за избирателната си секция и място на гласуване.


6. Полезни връзки

 

Централна избирателна комисия

 

Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване"

 


7. Лица за контакти


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта