Кмет
Наташа Михайлова Младенова

 

Тел. 09783/22-11

e-mail: brusartsi_adm@abv.bg

 

Професионална реализация:

Януари 2011г. - Октомври 2011г. - Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Медковец

През 2010г. - Началник Отдел „Хора с увреждания и социални услуги” в Дирекция „Социално подпомагане”

2007г. - 2009г. - Началник Отдел „Социална закрила” – гр. Брусарци


Образование:
СУ „Св. Климент Охридски” - гр. София - Магистър „учител по химия и физика”

 

Обществена дейност:
Общински съветник към Общински съвет Брусарци

Родена на 14.01.1977г.

 
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта