Здравеопазване
        Първичната здравна помощ на територията на общината се осъществява от 5 лекарски практики по населени места както следва:

  • гр. Брусарци - 2 практики
  • с. Василовци - 1 практика
  • с. Крива бара - 1 практика
  • с. Смирненски - 1 практика

        Зъболечението се осъществява от две практики - по една в гр. Брусарци и с. Василовци.

        В общината функционира частна практика за рехабилитация и физиотерапия.

        Населението на общината се обслужва от звеното за неотложна медицинска помощ Лом.

        На територията на общината има две аптеки в град Брусарци и една дрогерия в с. Василовци.
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта