ОУ "П. К. Яворов"  Просветното дело в с.Крива Бара датира още от 1823г.Обучението се осъществявало в частен дом от свещеник.

Поради будността на населението все повече деца са се ограмотявали и се наложило да се построи училищна сграда,която да приюти ученолюбивите деца на територията на селото.

Принос за това са имали по-известните и заможни фамилии- Ганчеви, както и доброволният труд на местното население.

С настъпването на промяната в общественият строй към социализъм,отново с общите усилия на местната управа и жителите на Крива бара са положени основите на новата сграда на училището,в което се обучават ученици и до сега.

Училището е разположено на 699 кв. м. С приземен етаж и 2 основни етажа.В него се помещават 8класни стаи , 1 компютърен кабинет,учителска стая,административна стая и физкултурен салон.Училищния двор е с площ 5000кв. м.,който е ограден с 15000базалтови плочи.

През всичките тези години учителския колектив е работил

Отговорно и с дух за ограмотяването и обучаването.За дълго годишната си история са проведени са моделни прояви,в които децата са показали своите придобити знания и талант.

Печелили са много призови места,които са гордост за училището.

В настоящият момент са създадени разнообразни извън класни форми, в които са ангажирани децата по интереси.

Същите са предпоставка за това училището да е желана територия за младите хора.

 

 

Директор:                                                            Адрес: ул. „Д. Благоев“ №3

 Диана Евгениева Иванова                                              с.Крива Бара

 
Проект-BG051PO001-4.2.05-0001 "ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА"ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта