Заседание юли 2015 Извънредно

1.Разпределение на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 2015-2016 година.- ДЗ
2. ПИТАНИЯ

Забележка: Допълнителните материали по т.1 от дневния ред са раздадени за заседанието на 30.06.2015г.


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта