Читалище "Христо Ботев - 1929"

Народно Читалище "Христо Ботев - 1929, с. Дондуково"Историческа справка за Народно Читалище “Христо Ботев“ 1929 г. с. Дондуково

Народно Читалище “Христо Ботев“ е основано на 09.01.1929 г. с председател Георги Цонов. Устава на Читалището е приет на редовно общо събрание и е влязъл в сила след неговото утвърждаване от министерство на Народната просвета, Министерството на Вътрешните работи и Народното здраве. На второто събрание на Читалището е взето решение да се казва Народно Читалище “Христо Ботев“ и направа на кръгъл печат с това име. Избрало се е читалищен празник на 24 май. Читалище “Христо Ботев“ не е имало нищо, само една парцела.
 По това време на основаване, читалището се е помещавало в частни домове под наем. През 1930 година Илия Якимов Стаменов е подарил собствената си библиотека на читалището . През тези години когато не е имало никакви средства, Читалищното ръководство е взело решение да се изгради театрална трупа в която са влизали най – будните хора от селото Георги Ушков, Георги Цонов, Иван Арапчев, Първан Спасов, Кирил Кунин, Асен Сеферинов, Александър Цонов, Мария Петрова, Мария Вълчева, Георги Киров, Гергана Спасова, Тинка Александрова, Надежда Монова, и др. През 1930-1931 година са поставени няколко вечеринки под режисурата на Първан Спасов от името на читалището и по този начин са събирани финасови средства за читалището.
 През 1924 година преди да се основе читалището, стари любители самодейци са представили първата пиеса „Спертовар“ от Лев Толстой с участници Асен Сеферинов, Георги Киров, Първан Спасов, Кирил Кунин, и др. които са ползвали материал от сборник с пиеси за Утра и вечеринки. През същата година е представена и пиесата „Пижо и Пенда“. Тази пиеса е изигравана само от мъже с учител Първан Спасов. През 1930-1931 г е проведена първата забава за нашето село на която са правени няколко сказки: реферати, четения, адвокат Страхил Каменов.
 Значението на Читалището за културното издигане на селото, адвокат Нанко Моралиев за „Ролята на кооперацията за разрешаването на стопанската и културна проблематика на селото“. На 09.01.1932 г. доктор Георгиев от гр. Лом е представил реферат на тема “Разни болести у хората и ролята на читалището в това отношение“. На 24.01.01932 г. е говорил на тема местния ветеринарен лекар „Болести у животните“. През тази година е имало колективни четения на оскъдната литература в библиотеката с Илия Якимов Стаменов. През месец февруари са провеждани четения по различни теми от учителите Камен Иванов Стоянов, Люба Ганева, учителка от допълнителното земеделско училище в с. Крива-бара, агроном Иван Георгиев от гр. Лом за влакнестите растения, за птицевъдството и др. теми. През месец март адвокат Ефрем Митов, е говорил на тема „Читалищата и техните задачи като културно просветни учреждения“. През месец април Иван Каменов е изнесъл реферат на тема “Устройството на вселената“. През1932 година любителите самодейци под ръководството на Ангел Спасов са представили пиесите: „Камбаните на св.Климент“, “Обесването на Васил Левски“, “Скакалци“, „Анга“, “Химн на нищетата“, “Опечалена фамилия“, “Службогонци“, “Нещастна фамилия“, “Пътници за града“, “Зла свекърва“, “Колара на смъртта“, “Снаха“ и др.
 През следващите години са представяни не само пиеси но и вечеринки с лотарии, на които са раздавани предмети от селското стопанство. През годините 1933, 1934, 1935 са представяни на наша и чужда сцена много пиеси: „Изпуснати хора“, “Калната топка“, “Иванко убиецът на Асеня“ и др. Вечеринките са изнасяни в стая на училището, тъй като читалището не е имало собствена сграда. През 1946-1947 г. се изнесени пиеси от младежите и учениците, които учили в гимназията в гр. Лом – “Женско царство“, „Заправил Стоян воденица“, “Даваш ли даваш балканджи Йово“, “Петстотин и пет“ и други. В 1949-1950 г. за председател на Читалищното ръководство е бил избран единодушно Георги Братоев. Заедно с Мария Даскалова се е изградил женски битов хор, който през зимния период разучавал песни и участвал в мероприятията на читалището. Всички репетиции се провеждали в малка стая, която била направена за репетиции. Тя се оказала тясна и недостатъчна, защото нямала нито салон, нито сцена, където да се изнасят и представленията. Това наложило през 1948 г. по предложение на тогавашния председател на читалищното настоятелство младежката бригада да направи 20 000 бр. тухли и през следващата 1958 година когато е излязло постановлението през месец февруари за самооблагането ръководството на читалището и инициативен комитет с председател Бойчо Русинов Средков който е бил избран за председател на инициативния комитет е предложил да се направи първия самооблог на населението. Избрано е ръководство със членове Александър Тодоров Ценов, Камен Петров, Асен Русинов, Евлоги Горанов и др. През 1962 година е открита новата читалищна сграда.
 През месец март се е преместила и библиотеката в собствената сграда. Първия библиотекар е бил Владислав Иванов Велков. На отчетно изборно събрание през 1964 г. председател на читалищно настоятелство е бил избран Кирил Младенов Тошев, а за секретар-библиотекар Надежда Бойчева. Дейността на читалището се е разширила. Създадена е група от 12 участника да подготвят и изнасят реферати по различни теми, народен университет, смесен хор със участници от 75 човека с ръководител Георги Николов от с. Крива–бара. Подготвяни са пиеси “Анга“, “Две майки“, “Цигани“, “Пожар“, “Алиповия чифлик“, “Изворът на белоногата“ и др.

адрес: 3659, с. Дондуково,       
             ул.” Юндола” № 1
сайт: dondukovo.wordpress.com
e-mail:
bibliuteka.hr.botev1929@abv.bg

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта