Предстоящо заседание 2011-2015

  

  

План за работа на Общински Съвет Брусарци

за периода от 01.07.2015 до 3.10.2015г.

 


           ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 

На основание  чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,

Свиквам Извънредно Заседание на Общински Съвет Брусарци

в Заседателната зала на Общинска администрация Брусарци, обл. Монтана

 

на 14.10.2015г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

    

           С уважение,

           Катя Крумова Додева:

         Председател Общински Съвет Брусарци

 

 

Заседания:

 

2015г.

         -  25.09.2015г.
от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
       

      - 07.09.2015г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
     
      - 31.07.2015г.
от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
     
      - 30.06.2015г
.
от 14:00ч. при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД

- 28.05.2015г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
     
      - 12.05.2015г. от 15:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 30.04.2015г. от 15:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 31.03.2015г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 27.02.2015г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 12.02.2015г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 26.01.2015г. от 15:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

 

2014г.

- 29.12.2014г. от 11:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

28.11.2014г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 18.11.2014г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 31.10.2014г. от 10:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

30.09.2014г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 12.09.2014г. от 11:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

08.08.2014г. от 10:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 28.07.2014г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 23.06.2014г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 29.05.2014г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 29.04.2014г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 31.03.2014г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 27.02.2014г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 31.01.2014г. от 13:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД


     2013г.

- 19.12.2013г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 27.11.2013г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 30.10.2013г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

29.10.2013г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

         - 27.09.2013г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 09.09.2013г. от 11:00ч.  при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 29.07.2013г. от 14:30ч.  при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

21.06.2013г. от 14:30ч.  при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

27.05.2013г. от 14:30ч.  при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 29.04.2013г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 28.03.2013г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 25.02.2013г. от 13:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

31.01.2013г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

 

2012г.

- 27.12.2012г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 30.11.2012г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 30.10.2012г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 18.10.2012г. от 13:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 28.09.2012г. от 15:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 11.09.2012г. от 12:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 17.08.2012г. от 11:00ч. ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ

- 31.07.2012г. от 13:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 29.06.2012г. от 13:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 30.05.2012г. от 10:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 25.04.2012г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 12.04.2012г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 28.03.2012г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 17.02.2012г. от 13:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

 


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта