Заседание септември 2014

Заседание септември 30.09.2014г.

1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за имоти № 126006, 126007 и 126008 в землището на гр. Брусарци, обл. Монтана.

ДЗ


2. Приемане на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж - Община Брусарци
.

Проектът на Наредбата е предоставен за достъп на 15.09.2014г. в секцията на Общински съвет - Проекти на документи с приложенията към него и в секцията на Новините на общината.

ДЗ

- Проект на Наредба

- Мотиви

- Приложение № 1 - Молба-декларация

- Приложение № 2 - Социална оценка

- Приложение № 3 - Доклад

- Приложение № 4 - Заповед

- Приложение № 5 - Договор

- Приложение № 6 и 7 - Заявление

 

Приета на заседание на комисиите извънредна Докладна записка за Актуализация на общинския план за защита от бедствия:

- ДЗ

- План за защита при бедствия и аварии в община Брусарци

- План за организиране и провеждане на спасителни и неотложно - възстановителни работи при възникване на наводнения на територията на община Брусарци

- План за защита на населението и националното стопанство при възникване на крупни пожари на територията на община Брусарци

- План за защита при усложнена зимна обстановка в община Брусарци

- План за защита при земетресения в община Брусарци

- План за защита при радиационна авария
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта