Доставка и монтаж на климатици

07.10.2013г.

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на СОУ "Хр. Ботев" гр. Брусарци и ОУ "П. Р. Славейков" с. Василовци”, с две обособени позиции:

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на СОУ "Хр. Ботев" гр. Брусарци”

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ОУ "П. Р. Славейков" с. Василовци”


Публична покана


Документация

Образци

Проект на договор ОП 1

Проект на договор ОП 2


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта