Заседание ноември 2014 извънредно

Заседание ноември – 18.11.2014г.


1. Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Монтана.
ДЗ


2. Приемане на Решение за изменение на Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл. 12, ал. 1 от ППЗСП от безработни лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2014г.

- ДЗ


3. Питания.ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта