Кметство СмирненскиКмет: Димитър Цветанов Димитров

Адрес: с. Смирненски, ул. „Лелин“ № 3

тел: 09787/23-35

Ст. специалист "ГРАО" :
Фаня Петрова Кирилова

e-mail: Kmetstvosmirnenski@abv.bg

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта