Заседание октомври 2014

Заседание октомври – 31.10.2014г.


1. Актуализация на бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2014г. до 30.09.2014г.
ДЗ


2. Актуализация на капиталовите разходи на 
Община Брусарци за периода от 01.01.2014г. до 30.09.2014г. 
ДЗ


3. 
Изпълнение бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2014г. до 30.09.2014г.
ДЗ


4. Определяне на допълнителни възнаграждения на заместник кметовете, кметовете и кметските наместници в Община Брусарци за постигнати резултати за третото тримесечие на 2014г.
ДЗ


5. Издаване на запис на заповед от община Брусарци в полза на ДФ "земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 12/322/00745 от 27.11.2012 година по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" за Проект "Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василовци, с. Дондуково, с. Киселево, Община Брусарци", сключен между Община Брусарци и ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.
ДЗ


6. Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот общинска собственост на Агенция по заетостта, за осъществяване на дейността на Дирекция "Бюро по труда" гр. Лом - Филиал Брусарци.
ДЗ


7. Създаване на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели към Окръжен съд - Монтана.
ДЗ


8. Питания.ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта