Заседание септември 2014 извънредно

Заседание септември – 12.09.2014г.

1. Запазване на самостоятелни паралелки с пълняемост под минималния брой ученици в общинските училища за учебната 2014/2015г. съгласно Наредба № 7/29.11.2000г. на МОН за определяне на броя на учениците и на децата паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена.

ДЗ


2. Прием на децата ненавършил
и 3 годишна възраст в Целодневните детски градини в селата Крива бара и Василовци.

ДЗ


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта