СОУ "Христо Ботев"

 

   СОУ „Христо Ботев” е училище с дългогодишни традиции.

Строежът на училището започва през 1879г. и завършва през1880г. То се състои от учебна стая, учителска стая и коридор. Първият учител в новопостроеното училище е Тодор Василев от с. Медковец. В продължение на 10години се редуват много учители. Голяма заслуга има Петър Константинов от с.Козарево, който организира населението и построява още една класна стая.

   След Балканската и първата световна война, броя на учениците се увеличава. Взема се решение за разширяване на училищната сграда. Успоредно с построяването на училището  разцъфтява и читалищната дейност. В тези трудни години кметът Цветан Василев построява втория етаж за четири месеца. Пет месеца след това става готов и театралния салон към училището. На неговото откриване 3 март 1947г. се изнася оперетата „Слепият музикант”. Постепенно училището става водещо в учебно – възпитателната работа за околните села.Солидната подготовка, която получават учениците им дава възможност да завършат не само основно и средно образование, но и да продължат във висши учебни заведения.

   С нарасналите съвременни изисквания и големия брой деца се извършва разширение на училището през 1973г. Заслуга за това има Милка Бобанова – председател на Общинския съвет.

   Сега училището разполага с достатъчно учебни стаи, кабинети по биология и химия, информатика информационни технологии, физкултурен салон, библиотека, столова и кухня,лекарски кабинет, парно отопление и климатици, асфалтиран училищен двор,спортни площадки, алеи. В училището учат 231 ученика, 20 учителя, директор,помощник – директор, ресурсен учител, административен секретар, касиер –счетоводител, домакин, огняр, чистачи, работник в кухня. Училището  е на целодневен режим на работа. Има сформирани три полу интернатни групи, което налага подсигуряване на обяд за всички пътуващи ученици. В училището учат деца от с. Буковец, с. Смирненски, с. Дондуково, с. Крива бара, с. Василовци, с. Сталийска махала, с. Княжева махала,с. Киселево, с. Дъбова махала, с. Долно Церовене. Учениците се извозват савтобуси.

    Създадените дългогодишни традиции до този момент в училището се продължават достойно от учителите, които работят и днес в СОУ „Христо Ботев”.


Директор: Асен Арсенов                    Адрес: 3680, гр. Брусарци, ул. "Иван Бобанов" № 19А


Тел: 09783/20-14


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта