Образование
        Образованието на учениците на територията на общинна Брусарци се осъществява в две основни училища и едно СОУ. В последните години, поради намаляване на броя на децата, училищните ръководства изпитват огромни трудности при окомплектоване на паралелките. Това довежда до нулеви години за определени класове/ СОУ - Брусарци и изцяло смесени паралелки (ОУ - Смирненски). В интерес на истината училищата на територията на общината на този етап оцеляват за сметка на децата от ромски произход. Не са малко децата от тази категория, които въобще не посещават училище.

        Децата в предучилищна възраст са обхванати от четири детски заведения. При окомплектоване на групите в тях също се срещат трудности, тъй като голяма част от родителите не са в състояние да заплатят таксите и да изпратят децата си на детска градина.
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта