ИЗБОРИ 2011


Централна избирателна комисия

Общинска Избирателна Комисия

За контакти:
гр. Брусарци, ул. "Георги Димитров" № 106

зала в Читалище "Просвета"

тел: 0879 92 19 01
       0879 92 19 02
факс: 09783 29 11

e-mail: oikbrusarci@abv.bg


Решения на Общинска Избирателна Комисия

Решения от 03.09.2011г. до 28.09.2011г.

 
Решения за СИК

Решение № 90 за промяна на ПСИК

Решение № 86 за ПСИК

Решение № 74 за СИК 001          Решение № 80 за СИК 007
Решение № 75 за СИК 002          Решение № 81 за СИК 008
Решение № 76 за СИК 003          Решение № 82 за СИК 009
Решение № 77 за СИК 004          Решение № 83 за СИК 010
Решение № 78 за СИК 005          Решение № 84 за СИК 011
Решение № 79 за СИК 006          Решение № 85 за СИК 012


Решения за поименна регистрация

Решение № 35 от 08.09.2011г. - относно срока за подаване на документи за регистрация.

Решение № 34        Решение № 45        Решение № 55        Решение № 65
Решение № 36        Решение № 46        Решение № 56        Решение № 66
Решение № 37        Решение № 47        Решение № 57        Решение № 67
Решение № 38        Решение № 48        Решение № 58        Решение № 68
Решение № 39        Решение № 49        Решение № 59        Решение № 69
Решение № 40        Решение № 50        Решение № 60

Решение № 41        Решение № 51        Решение № 61

Решение № 42        Решение № 52        Решение № 62

Решение № 43        Решение № 53        Решение № 63
Решение № 44        Решение № 54        Решение № 64Решения от 19.08.2011г. до 31.08.2011г.


Решение № 1 от 19.08.2011г.;     Решение № 11 от 23.08.2011г.;     Решение № 21 от 26.08.2011г.;
Решение № 2 от 19.08.2011г.;     Решение № 12 от 24.08.2011г.;     Решение № 22 от 26.08.2011г.;
Решение № 3 от 19.08.2011г.;     Решение № 13 от 24.08.2011г.;     Решение № 23 от 26.08.2011г.;
Решение № 4 от 19.08.2011г.;     Решение № 14 от 24.08.2011г.;     Решение № 24 от 26.08.2011г.;
Решение № 5 от 22.08.2011г.;     Решение № 15 от 24.08.2011г.;     Решение № 25 от 26.08.2011г.;
Решение № 6 от 22.08.2011г.;     Решение № 16 от 25.08.2011г.;     Решение № 26 от 26.08.2011г.;
Решение № 7 от 22.08.2011г.;     Решение № 17 от 25.08.2011г.;     Решение № 27 от 27.08.2011г.;
Решение № 8 от 23.08.2011г.;     Решение № 18 от 25.08.2011г.;     Решение № 28 от 28.08.2011г.;
Решение № 9 от 23.08.2011г.;     Решение № 19 от 25.08.2011г.;     Решение № 29 от 28.08.2011г.;
Решение № 10 от 23.08.2011г.;   Решение № 20 от 26.08.2011г.;     Решение № 30 от 31.08.2011г.;


Решение № 31 от 31.08.2011г.;   Решение № 32 от 31.08.2011г.;     Решение № 33 от 31.08.2011г.;Съобщения на Общинска Избирателна Комисия

Съобщение за регистрация на застъпници

СЪОБЩЕНИЕ за списък на регистрираните
ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ПОКАНА За провеждане на консултации на 30.09.2011г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци

Важни дати, събития и действия за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България и за общински съветници и кметове на 23.11.2011г.

ПОКАНА За провеждане на консултации за съставите на СИК

Заповеди

Заповед за образуване на избирателни секции

Приложение към Заповед за образуване на избирателни секции


Заповед за определяне на местата, на които да се обвяват избирателните списъци


Формуляри за изборни книжа за президент и вицепрезидентФормуляри за изборни книжа за Общински съветници и КметовеИзбирателни Списъци

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за избиране на общински съветниции кметове на 23 октомври 2011г. - № 1 и № 2  


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за избиране на президент и вицепрезидентна републиката на 23 октомври 2011г. - № 1 и № 2   


Справка за номера на избирателната секция и място на гласуване за тази секция на граждани може да се прави в сайта на ГД "ГРАО" като се изпълнят следните инструкции и се направи Справка по ЕГН или адрес.


 
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта