Комисии 2011-2015

 

1. Комисия по финанси, общинска собственост, устройство на територията, местно развитие, инвестиции, транспорт, програми, проекти, мерки,Евроинтеграция и инвестиционна политика, както следва:

1. Славчо Кирилов Славчев - Председател;

2. Асен Димитров Арсенов;

3. Димитър Маринов Митов;

4. Вельо Цветанов Велев;

5. Йордан Владиславов Йорданов;

6. Георги Димитров Ценов;

7. Валери Любенов Тодоров.

 

2. Комисия по Образование, Култура, Здравеопазване, Спорт и Хуманитарни дейности, както следва:

1. Асен Димитров Арсенов - Председател;

2. Димитър Цветанов Димитров;

3. Деми Борисов Димитров;

4. Лилия Владимирова Петрова;

5. Валентин Петров Василев.

 

3. Комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, както следва:

1. Вельо Цветанов Велев - Председател.;

2. Валентин Петров Василев;

3. Йордан Владиславов Йорданов;

4. Цветана Иванова Живкова;

5. Лилия Владимирова Петрова.


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта