ЦДГ "Детелина"

   През месец април1966 година в с. Василовци е открита временна детска градина в сградата на Основното училище, която става постоянна целодневна детска градина от една група с учителки Детелина Трайкова – директор с група и Райна Иванова.

   През 1971 година се премества в сградата на Начално училище „Кирил и Методий” , като се открива още една група.Прави се пристройка за тоалетни, столова, кухня и баня.

   Детската градина се обединява с ЦДГ с. Дондуково, като групите стават 3. Директор е Цветана Евлогиева Иванова.

   Целодневната детска градина остава самостоятелна от Новата 1979 година, с директор Виктория Петрова Савова.През лятото на 1980 е направен основен ремонт, направено е парно отопление.

   През март 2000г.дългогодишният директор – Виктория Савова се пенсионира и на нейно място е назначена Петрана Велкова. Поради нуждаещ се основе н ремонт на сградата и невъзможност да се поддържа, с решение на Общинския съвет детската градина е преместена в сградата на Основно училище „Петко Рачов Славейков” през2006г.Първият етаж е пригоден за нуждите на детската градина, има капацитет две групи. Разполага с две занимални, две спални помещения, методичен кабинет,кухненски блок и дворно място за игра.

   В градината към момента работят и двете групи - подготвителна и първа.Поради социалният статус на децата посещаемостта е незадоволителна, но редовно идващите деца се учат с песни, танци и игри. Завършилите Подготвителна група се очертават като добри ученици в училище.


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта