ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци


Публична покана по реда на Глава Осма "а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: "Избор на изпълнител на СМР за "Ремонт на сграда бивша поликлиника в гр.Брусарци""

Публикувано на: 05.11.2014
Валидно до: 14.11.2014

Уникален номер в регистъра на АОП: 9035602ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Публична покана

за участие в обществена поръчка по реда на Глава Осма "а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: "Избор на изпълнител на СМР за "Ремонт на сграда бивша поликлиника в гр.Брусарци""

Брусарци, 2014г.Електронна преписка

Публична покана
Номер: 9035602 ПП-11-20/05.11.2014
Дата: 05.11.2014

Заповед
Номер: 9035602 ПП-11-21/05.11.2014
Дата: 05.11.2014

Документация
Номер: 9035602
Дата: 05.11.2014

Образци
Номер: 9035602
Дата: 05.11.2014

Проект на Договор
Номер: 9035602
Дата: 05.11.2014

КС
Номер: 9035602
Дата: 05.11.2014

Техническа спецификация
Техническа спецификация за изпълнение на СМР
Номер: 9035602
Дата: 05.11.2014

Протокол
Номер: 9035602
Дата: 01.12.2014

Договор
Дата: 09.12.2014г.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9035602


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта