ФИЛИАЛ Дондуково По данни с които разполагаме в момента първата детска градина в общината е открита в с.Дондуково през 1952г. като лятна детска градина от 45 дни. Директор на градината е Георги Братоев, а детски учителки са Цветана Евлогиева и Витка Евлогиева. Събрани са всички деца от селото на възраст от 3 до 7 години. Децата се помещават в учебните стай на началното училище в селото.

            От 1953г. става традиция да функционира лятна детска градина от 45 деца.

            От 1970г. градината започва да работи като целодневна с непрекъснат процес на работа, но не е узаконена от дирекция Народна Просвета и не е оборудвана с база. Средствата за издръжката е давало кметството и училището.

            През 1971г. градината е узаконена като постоянна с директор Лиляна Петрова. През месец септември 1971г. е назначена като учителка настоящата директорка Снежана Владиславова, а от месец януари 1972г. за  учителка  е назначена и Цветана Евлогиева. Двете работят с една група от 25 деца.

             През 1972г. училището в с.Дондуково е закрито и учениците започват да пътуват и учат в Основното училище в с.Василовци. Прави се основен ремонт на сградата на училището. През 1973г. след приключване на ремонта  сградата официално става Детска градина, като се открива и втора група и се назначава още персонал.

              На 16.05.1987г. по случай 75г. от рождението на Александър Петров “Цано Рачкин”   се дава  име на детската градина   “Александър Петров”. Кръстник на градината е генерал Гърков приятел на АЛ.Петров  от фронта.

              От 01.09.1987г. директорката Цветана Евлогиева се пенсионира и за директор е назначена Снежана Владиславова.

              От 01.09.1990г. в ЦДГ с.Дондуково поради намаляване броя на децата градината остава да работи с една група средно с 18 деца и с намален брой персонал  и работи така и до този момент.

             

               На 25.09.1963г. е назначен първия персонал на ЦДГ гр.Брусарци. Градината е временна на палатка само през лятото и е с голям брой деца. През 1966г. времената детска градина става постоянна и се открива още една група. На 12.09.1969 година децата влизат в новопостроена сграда а на 04.11.1969г. е официалното откриванена детската градина. През учебната 1971/72 г. градината вече е с три групи и само 1 нередовна учителка – директор е Цветана Трайкова Лазарова. Есента на учебната 1972/73г. към градината минава и полудневната група от училището. През декември 1973г. се честват 10 години от образуването на детската градина и се именува “Митко Палаузов”.

               От 1976 год. В градината е имало школа по техническо възпитание с ръководител Мл.Найденов – преподавател към ИДУ гр.Враца.

                Важен момент в историята на детската градина е 04.05.1977г. тогава в нея се повежда окръжното съвещание  с директорите от целия окръг. Наблюдавани са занятия на децата от ІІІ група  в опитното поле. Гости на съвещанието са г-н Папурков – началник отдел “Просвета” и други гости от Враца и Видин.

                На 04.05.1978г. школата п техническо възпитание провежда своята последна сесия – изнесени са занятия във всички групи.

               От Октомври 1982 год. Директор на градината става Румяна Русинова.

               На  16.ХІІ.1983г. в градината се празнува 20 годишнина от създаването и. Гост на празника е лелята на патрона на детската градина  Митко Палаузов – Русанка  Палаузова. Градината продължава да работи с три групи.

               През 1986г. градината е с нов Директор Илонка Горанова. През този период детската градина в с.Киселево поради намаляване броя на децата става филиал към ЦДГ Брусарци.

               С Решение на Общинския съвет от 01.09.1989 детската ясла и детската градина се обединяват в ОДЗ с персонал от 21 човека.

               През 1990г. броя на децата намалява  градината остава с една яслена група и две целодневни. През месец Ноември 1999г. градината е преименувана в ОДЗ “Синчец”.

                През 2006г. Община Брусарци спечелва проект към Социално – инвестиционен фонд за основен ремонт на сградата на ОДЗ. На 18.09.2006г. ремонта започва и от 22.01.2007г. децата учат в една напълно обновена, топла и уютна сграда. В момента в градината имо към 50 деца и 12 души персонал.  

 

               На 12.04.1964г. в с.Крива бара се открива временна детска градина с две групи. Първите възпитателки са Николинка Живкова и Снежана Русинова. На 06.04.1966г. продължава да съществува временната детска градина но остава само една група, а една е закрита. Градината е била сезонна и е работила само шест месеца.

               На 01.02.1967г. нежните детски викове огласяват училищния двор. Временната детска градина става постоянна и започва да работи отново. Градината се води към Народно основно училище  “П.К.Яворов” с.Крива бара. Градината се е помещавала във стара частна къща, няма осветление, няма вода и макар при лоши условия продължава да работи и децата идват с желание на занимания. За първи път е честват международният ден на жената и за първи път малките възпитаници поднасят подарък на мама за осми март.

                На 13.11.1968г. градината е настанена в новата училищна сграда. Малките възпитаници на гадината получават разкошна спалня и занималня с много светлина, с парно отопление – Истински палат за децата.

                На 01.09.1969г. Градината е узаконена като постоянна. На 01.04.1970г. градината започва работа като отделно предприятие и се обособява като самостоятелно звено. За директор е назначена Лиона Иванова.

                На 20.04.1974г. се открива лятна детска градина  с учителка Димитринка Цветанова. Лятната група е съществувала 45 дни. На 01.07.1976г. започва отново работа лятната детска група, която постепенно на 14.10.1976г. преминава във временна група и в последствие на 01.01.1978г. временната група става постоянна. Образуват се ІІ и ІІІ група и продължават да работят така до 1994г., като предучилищната група от училището преминава към детската градина.

                На 13.03.1994г. се извършва съкращение на една от групите. Намален е педагогическия и помощния персонал. Остава една група с норматив 20 деца и новоназначен директор Рени Петрова. Така детската градина работи до 02.10.2006г. когато въз основа на Решение ОбС гр.Брусарци № 196/28.09.2006г. и Заповед № РД 862/29.09.2006г. на Кмета на община Брусарци Подготвителната група от училището бе прехвърлена в детската градина. Направи се основен ремонт на отдавна запуснатите помещения на втора група, бе назначен нов персонал и за учебната 2006/2007г. в градината отново се оформиха две групи.

 

                През 1966г. в село Василовци е открита временна детска градина в сградата на Основното училище. В последствие детската градина става целогодишна и целодневна. Групата е една с учителки Детелина Трайкова – директор с група и Райна Иванова – учителка.

               В този си вид ЦДГ съществува до 1971г. За учебната 1971/1972г. ЦДГ се премества в сградата на закритото начално училище “Кирил и Методий”, като се открива още една група. Прави се пристройка на сградата – кухненски блок, баня и тоалетни. На следващата година от основното училище в селото се присъединява към ЦДГ още една група, която е била полудневна с учител Борка Лазарова Сотирова.

               През учебната 1974/75г. групите в ЦДГ вече са три с общо шест учителки.

               За учебната 1976/77 година ЦДГ с.Василовци се обединява с ЦДГ с.Дондуково по ръководството на Цветанка Евлогиева Иванова и остава да работи до 1979г. когато ЦДГ с.Василовци се отделя самостоятелно с директор Виктория Петрова Савова.

               През лятото на 1980 год. е направен основен ремонт на сградата на ЦДГ, направено парно отопление и е построена сградата на парния котел. Ремонта е завършен е извършен най-вече с участието и усиления труд на целия колектив на детската градина. Децата продължават да се обучават в три възрастови групи до учебната 1984/1985г. без промени в персонала. Учителите преминават курсове за обучение по новата програма

              За учебната 1984/1985г. поради намаляване броя на децата е съкратена една група. Общия брой на децата е 54.

               За периода 1990/1999г. няма промени в състава на ЦДГ. Децата се обучават в две групи, а броят на децата варира от 45 до 44. През 1999г. е направено съкращение в помощния персонал. През летните месеци децата са 28, събрани в една група за да могат да се използват отпуските. На 20 март 2000г. директорката Виктория Савова се пенсионира и на нейно място  след проведен конкурс постъпва Петрана Йорданова Велкова от гр.Брусарци.

                През 2001г. с помощта на Фондация “Бъдеще за България” се започва ремонт на сградата. Пребоядисани са помещенията, дограмата, съоръженията в двора. Закупени са килими, постелъчно бельо, бойлер, хладилник и играчки за децата.  На 26.03.2001г. Елена  Костова посещава ЦДГ “Детелина” лично и разглежда ремонтираната сграда.

                В селото има много деца но голяма част от родителите са безработни и трудно заплащат таксата за детска градина и децата отсъстват често. Групите остават две с общ брой 44 деца. За учебната 2004/2005г. втората група се отделя като подготвителна, допълнена с по-малки деца. Подготвителната група се обучава по новата програма с помагалата на изд. “Анубис”. За учебната 2005/2006г. подготвителната група използва помагалата на изд. “Слово” гр.Велико Търново – “Моливко.

               През 2004г. със съдействието на една немска фондация и Кмета на с.Василовци Лилия Еленкова, са закупени за детската градина; телевизор, видео, готварска печка, килими, пътеки и играчки.

               Есента на 2006г. започна основен ремонт на първия етаж на сградата на Основно училище “П.Р.Славейков”, за да се премести там ЦДГ “Детелина”. До пролетта на 2007г. предстои завършване на ремонта и преместване на детската градина в отремонтирани и оборудвани помещения.

 

               Детската градина в с. Киселево е открита през 1975г. Градината работи с една група и се помещава в сградата на закритото  Основно училище “Отец Паисий” в селото. През същата година започва и преустройството на сградата на училището за нуждите на ЦДГ. Официално работа с децата градината започва през пролетта на 1976г. Сформирана е една смесена група от 20-25 деца. През годините настъпват промени и в последствие броя на децата намалява ЦДГ с.Киселево първо става филиал на ЦДГ гр.Брусарци и през 1990г. поради малкия брой  деца е окончателно закрита.

                Данните за ЦДГ с.Киселево са малко тъй като нямаме останала летописна книга на детското заведение след закриването му. Малкото информация който имаме е взета от Лилия Костова Найденова – бивш директор на ЦДГ с.Киселево, която в момента е детска учителка в ОДЗ “Синчец” гр.Брусарци. Също така в общината е имало и детска градина в с.Буковец но за нейното съществуване нямам никакви данни.

 

                Последна в общината е открита ЦДГ “Борис Рангелов” с.Смирненски. детската градина започва своята дейност от 10.12.1984г. в новопостроена сграда с 5 членен персонал и директор Олга Иванова. Нормативът на сградата е 26 деца, но през тази учебна година са приети 30деца. Децата в ЦДГ се възпитават и обучават по Програмата “Възпитание на детето от 2 до 7 годишна възраст от екипа на доц. Ел.Русинова, Д.Горанов и др.  

                През 1986/87 учебна година по решение на персонала на ДГ и партийното бюро ЦДГ е именувана “Борис Рангелов” – на името  убит ремсист от селото. От 1987г. за директор е назначена Цветанка Горанова. През месец ноември 1987г. е построена собствена парна инсталация на сградата на Детската градина на твърдо гориво, която работи до 1997г. и е спряна по Решение на Общинска администрация гр.Брусарци.

               До 1989г. децата посещаващи ЦДГ “Борис Рангелов” са около 30. Поради промените в страната след 1989г.  много млади семейства се преместват в градовете, за да търсят работа, а с тях и децата им. Рязко спада приемът в ДГ и през 2000г. съгласно Наредба № 7 от 06.12.1999г. персоналът в ЦДГ от 5 човека остава 3,5.

              Всяка година децата участват в празничната програма на Читалище с.Смирненски за празници като Коледа, Великден, 8ми Март 1 Юни. Съвместно с учениците от селото се повежда пролетен карнавал.адрес: с. Дондуково

ул. Белограчишка № 4

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта