Заседание юли 2014

Заседание юли – 28.07.2014г.

1. Изпълнение бюджета на Община Брусарци за периода 01.01.2014г. до 30.06.2014г.

- ДЗ


2. Предварително съгласие за промяна на предназначението на пасища, мери за неземеделски нужди, в землищата на гр. Брусарци и с. Смирненски, о
бщ. Брусарци и за учредяване на ограничени вещни права и сервитути.

- ДЗ


3. Приемане на определените обезщетения за общински имоти, засегнати от сервитута на трасето на обект "Преносен газопровод "Южен поток" на територията на РБългария".

- ДЗ


4. Съгласуване на протокол за разпределение на собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения, между държавата и община Брусарци, намиращи се в обособената територия, обслужвана от оператора "Водоснабдяване и канализация" ООД - Монтана.

- ДЗ

5. Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Брусарци.

- ДЗ

- Наредба

6. Приемане Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2014г. - 30.06.2014г.

- ДЗ
- Отчет


7. Отчет за изпълнения на решенията на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2014г. - 30.06.2014г.

- ДЗ
- Отчет


8. Питания.

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта