Заседание септември извънредно - 07.09.2015

Заседание септември извънредно – 07.09.2015г.


1. Придобиване на имоти – частна собственост, необходими за разширение на гробищен парк гр. Брусарци.

- ДЗ

2. Запазване на самостоятелни паралелки с под минималния брой ученици в общинските училища за учебната 2015/2016г. съгластно Наредба 7/29.11.2000г. на МОН за определяне на броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена.

- ДЗ

3. Прием на деца ненавършили 3 годишна възраст в Целодневните детски градини в селата Крива бара и Василовци.

- ДЗ


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта