ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО

Публична покана по реда на Глава Осма "а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: "Изработване на проект за Общ Устройствен План на община Брусарци"

Публикувано на: 15.10.2014
Валидно до: 26.10.2014

Уникален номер в регистъра на АОП: 9034710ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Публична покана

за участие в обществена поръчка по реда на Глава Осма "а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: "Изработване на проект за Общ Устройствен План на община Брусарци"

Брусарци, 2014г.Електронна преписка

Публична покана
Номер: 9034710 ПП-11-17/15.10.2014
Дата: 15.10.2014

Заповед
Номер: 9034710 ПП-11-18/15.10.2014
Дата: 15.10.2014

Указания към участниците
Номер: 9034710
Дата: 15.10.2014

Образци
Номер: 9034710
Дата: 15.10.2014

Проект на Договор
Номер: 9034710
Дата: 15.10.2014

Уведомление по чл. 30 от АПК от Министерство на културата, Национален Институт за Недвижимо Културно Наследство
Номер: 9034710
Дата: 15.10.2014

Становище РИОСВ - Монтана
Номер: 9034710
Дата: 15.10.2014


Техническо задание
Задание за изработване на ОУПО на община Брусарци
Номер: 9034710
Дата: 15.10.2014

Културно-историческо наследство на община Брусарци
Номер: 9034710
Дата: 15.10.2014

Схема по вид територия
Номер: 9034710
Дата: 15.10.2014

Схема по вид собственост
Номер: 9034710
Дата: 15.10.2014

Протокол
Номер: 9034710
Дата: 29.10.2014

Договор
Дата: 10.11.2014г.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9034710


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта