Процедура за Гориво

13.11.2012г.
Процедура по чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет:
"Доставка на гориво за отопление за нуждите на Общинска администрация Брусарци, СОУ „Хр. Ботев”гр. Брусарци, ОДЗ „Синчец” гр. Брусарци, ОУ „П. К. Яворов” с. Крива бара, ЦДГ „Детелина” с. Василовци, обл. Монтана, за отоплителен сезон 2012-2013г."


Решение № 10/13.11.2012г.

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта