Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура

09.09.2013г.

„Инвестиционно проектиране и изготвяне на работни проекти за кандидатстване на Община Брусарци по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013г. с проект „Изграждане на туристическа инфраструктура и атракции в община Брусарци за популяризиране на местния бит и култура”
Публична покана

Документация

Образци

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта