Бюджет

                                                       БЮДЖЕТ 2020г.                                                 

Формула образование 2020г.


Бюджетен календар за 2021г.


Бюджет на Община Брусарци за 2020г.

 

Приложения по бюджет 2020г.


Препис решение за бюджет 2020г.

 

Отчет за изплатените средства от централния бюджет за компенсиране на автобусен транспорт от община Брусарци през 2019г.

ОУ П.Р.Славейков с. Василовци

Бюджет 2020г.


ОУ П.К.Яворов с. Крива бара

Бюджет 2020г.

                                                          Отчети 2020г.                                                 
Месечни

Първо тримесечие

Отчет 1-3.2020

Второ тримесечие

Отчет 2-3.2020

Трето тримесечие

Отчет 3-3.2020
Октомври 2020г.

Отчет за 10.2020г.Септември 2020г.

Отчет за 09.2020г.


Отчет към 30.09.2020  ОУ "Петко Рачов Слвейков"-с.Василовци

Отчет към 30.09.2020  ОУ "Пейо Кр. Яворов"-с. Крива бараАвгуст 2020г.

Отчет за 08.2020г.


Юли 2020г.

Отчет за 07.2020г.


Юни 2020г.

Отчет за 06.2020г.Май 2020г.

Отчет за 05.2020г.Април 2020г.

Отчет за 04.2020г.Март 2020г.

Отчет за 03.2020г.Февруари 2020г.

Отчет за 02.2020г.Януари 2020г.

Отчет за 01.2020г.


                                                       БЮДЖЕТ 2019г.                                                 

Бюджет на Община Брусарци за 2019г.


Справка за приходите, бюджетните взаимоoтношения и операциите с финансови активи и пасиви по бюджета на Община Брусарци за 2019г.Препис решение за буджет 2019г.

 

Справка за разпределение на средствата по училищата и детските градини  по компоненти на формулата за 2019г. в Община Брусарци

 

Бюджетен календар на Община Брусарци за 2020г.


Отчет за приходите и разходите за 2019г.


Отчет за изплатените средства от централния бюджет за компенсиране на автобусен транспорт от община Брусарци през 2018г.


Баланс 2019г.


Изпълнение на бюджета на Община Брусарци 2019г.

 
                                                          Отчети 2019г.                                                 

ОУ П.Р.Славейков с. Василовци

Отчет за 01.2019г.

Отчет за 02.2019г.

Отчет за 03.2019г.

Отчет за 04.2019г.

Отчет за 05.2019г.

Отчет за 06.2019г.

Отчет за 07.2019г.

Отчет за 08.2019г.

Отчет за 09.2019г.

Отчет за 10.2019г.

Отчет за 11.2019г.

Отчет за 12.2019г.


ОУ П.К.Яворов с. Крива бара

Отчет за 01.2019г.

Отчет за 02.2019г.

Отчет за 03.2019г.

Отчет за 04.2019г.

Отчет за 05.2019г.

Отчет за 06.2019г.

Отчет за 07.2019г.

Отчет за 08.2019г.

Отчет за 09.2019г.

Отчет за 10.2019г.

Отчет за 11.2019г.

Отчет за 12.2019г.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Месечни

Четвърто тримесечие

Отчет 4-3.2019


Трето тримесечи

Отчет 3-3.2019


Второ тримесечи

Отчет 2-3.2019

 

Първо тримесечие

Отчет 1-3.2019


Декември 2019г.

Отчет за 12.2019г.Ноември 2019г.

Отчет за 11.2019г.Октомври 2019г.

Отчет за 10.2019г.Септември 2019г.

Отчет за 09.2019г.Август 2019г.


Отчет за 08.2019г.Юли 2019г.

Отчет за 07.2019г.

Юни 2019г.

Отчет за 06.2019г.


Май 2019г.

Отчет за 05.2019г.


Април 2019г.

Отчет за 04.2019г.


Март 2019г.

Отчет за 03.2019г.


Февруари 2019г.

Отчет за 02.2019г.


Януари 2019г.

Отчет за 01.2019г.                                                       БЮДЖЕТ 2018г.                                                 


Изпълнение бюджета на Община Брусарци за 2018г.

Бюджет на Община Брусарци за 2018г. - xls


Справка за приходите, бюджетните взаимоoтношения и операциите с финансови активи и пасиви по бюджета на Община Брусарци за 2018г.

Препис решение за буджет 2018г.


Справка за разпределение на средствата по училищата и детските градини  по компоненти на формулата за 2018г. в Община Брусарци
 
Отчет за изплатените средства от централния бюджет за компенсиране на автобусен транспорт от община Брусарци през 2017г.

Одитен доклад

Сборен баланс 2018

Сборен отчет за касово изпълнение 2018

Сборен отчет за приходите и разходите 2018


                                                          Отчети 2018г.                                                   Декември 2018г.

Отчет за 12.2018г.Ноември 2018г.

Отчет за 11.2018г.Октомври 2018г.

Отчет за 10.2018г.Трето тримесечие

Отчет


Август 2018г.

Отчет за 08.2018г.


Юли 2018г.

Отчет за 07.2018г.


Второ тримесечие

Отчет


Юни 2018г.

Отчет за 06.2018г.


Май 2018г.

Отчет за 05.2018г.


Април 2018г.

Отчет за 04.2018г.


Март 2018г.

Отчет за 03.2018г.


Първо тримесечие

Отчет


Февруари 2018г.

Отчет за 02.2018г.Януари 2018г.

Отчет за 01.2018г.

                                                       БЮДЖЕТ 2017г.                                                 

Бюджет на Община Брусарци за 2017г. - xls

Справка за разпределение на средствата по училищата и детските градини  по компоненти на формулата за 2017г. в Община Брусарци

Баланс 2017г.

Отчет за приходите и разходите 2017г.

Отчет за касовото изпълнение 2017г.


                                                          Отчети 2017г.                                                   

Декември 2017г.

Отчет за 12.2017г.


Ноември 2017г.

Отчет за 11.2017г.

Октомври 2017г.

Отчет за 10.2017г.


Септември 2017г.


Отчет за 09.2017г.


Август 2017г.

Отчет за 08.2017г.


Юли 2017г.


Отчет за 07.2017г


Юни 2017г.

Отчет за 06.2017г.Май 2017г.

Отчет за 05.2017г.Април 2017г.

Отчет за 04.2017г.Март 2017г.

Отчет за 03.2017г.Февруари 2017г.

Отчет за 02.2017г.Януари 2017г.

Отчет за 01.2017г.
                                                        БЮДЖЕТ 2016г.                                                 

Одитно становище на Годишния финансов отчет на Община Брусарци за 2016г.

- Баланс

- Отчет касово изпълнение

- Отчет на приходите и разходите

- Обяснителна записка към ГФО
 
Обяснителна записка и Бюджет на Община Брусарци за 2016г. - xls

Бюджет на Община Брусарци за 2016г. - pdf

Справка за разпределение на средствата по училищата и детските градини  по компоненти на формулата за 2016г. в Община Брусарци
 
Отчет за изплатените средства от централния бюджет за компенциране на автобусен транспорт от община Брусарци през 2015г.

                                                          Отчети 2016г.                                                   
 

Декември 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 12.2016г. - xls
Обяснителна записка и Отчети за 12.2016г. - pdf


Ноември 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 11.2016г. - xls


Октомври 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 10.2016г. - xls


Септември 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 09.2016г. - xls


Август 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 08.2016г. - xls


Юли 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 07.2016г. - xls

Юни 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 06.2016г. - xls

Май 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 05.2016г. - xls

Април 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 04.2016г. - xls

Март 2016г.

Обяснителна записка и Отчети за 03.2016г. - xls
Обяснителна записка и Отчети за 03.2016г. - pdf


Февруари 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 02.2016г. - xls
Януари 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 01.2016г. - xls

 


                                                       БЮДЖЕТ 2015г.                                                 

Обяснителна записка

Бюджет на Община Брусарци за 2015г. - xls

Бюджет на Община Брусарци за 2015г. - pdf

Справка за разпределение на средствата по училищата и по компоненти на формулата за 2015г. в Община Брусарци
   

                                                          Отчети 2015г.                                                   
 
Декември 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 12.2015г. - xls
Ноември 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 11.2015г. - xls
Октомври 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 10.2015г. - xls
Септември 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 09.2015г. - xls
Август 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 08.2015г. - xls
Юли 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 07.2015г. - xls
Юни 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 06.2015г. - xls
Май 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 05.2015г. - xls
Април 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 04.2015г. - xls
Март 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 03.2015г. - xls
Февруари 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 02.2015г. - xls

Януари 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 01.2015г. - xls                                                       БЮДЖЕТ 2014г.                                                 

Обяснителна записка

Бюджет на Община Брусарци за 2014г. - xls

Бюджет на Община Брусарци за 2014г. - pdf

Справка за разпределение на средствата по училищата
и по компоненти на формулата за 2014г. в Община Брусарци

 

                                                          Отчети 2014г.                                                   
 

Декември 2014г.
Обяснителна записка и Отчети за 12.2014г. - xls
Обяснителна записка и Отчети за 12.2014г. - pdf

 
Ноември 2014г.
 
Септември 2014г.
Обяснителна записка и Отчети за 09.2014г. - pdf

Август 2014г.
Обяснителна записка и Отчети за 08.2014г. - pdf 

Юли 2014г.
Обяснителна записка и Отчети за 07.2014г. - xls
Обяснителна записка и Отчети за 07.2014г. - pdf
 

Юни 2014г.

Обяснителна записка и Отчети за 06.2014г. - xls
Обяснителна записка и Отчети за 06.2014г. - pdf
 
 
Май 2014г.
Обяснителна записка и Отчети за 05.2014г. - xls
Обяснителна записка и Отчети за 05.2014г. - pdf
 
 
Април 2014г.
Обяснителна записка и Отчети за 04.2014г - xls
Обяснителна записка и Отчети за 04.2014г. - pdf

 
Март 2014г.
Обяснителна записка и Отчети за 01-03.2014г. - xls
Обяснителна записка и Отчети за 01-03.2014г. - pdf
 
Февруари 2014г.
Обяснителна записка и Отчети за 02.2014г. - xls  
Обяснителна записка и Отчети за 02.2014г. - pdf
 
Януари 2014г.
Обяснителна записка и Отчети за 01.2014г. - xls
Обяснителна записка и Отчети за 01.1024г. - pdf                                              БЮДЖЕТ и Отчети 2013г.                                       

Протокол от публично обсъждане
на изпълнението на бюджета на Община Брусарци за 2013г.

 
Обяснителна записка и Отчети за 2013г. - xls
 
Обяснителна записка и Отчети за 2013г. - pdf


Баланс на община Брусарци аз 2013г.

Обяснителна записка ГФО 2013г.
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта