Комисии 2015 - 2019


Комисия по финанси, общинска собственост, устройство на територията, местно развитие, инвестиции, транспорт, програми, проекти, мерки,Евроинтеграция и инвестиционна политика, както следва:

 1. Славчо Кирилов Славчев;
 2. Александър Недков Борисов;
 3. Димитър Маринов Митов;
 4. Валери Любенов Тодоров;
 5. Бойка Георгиева Христова.

Комисия по Образование, Култура, Здравеопазване, Спорт и Хуманитарни дейности, както следва:

 1. Асен Димитров Арсенов - Председател;
 2. Теодора Иванова Маринова;
 3. Асен Владов Бузов;
 4. Юлия Робинзонова Каменова;
 5. Александър Цветанов Димитров.
Комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, както следва:
 1. Асен Владов Бузов - Председател.;
 2. Александър Цветанов Димитров;
 3. Валери Любенов Тодоров. 

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта