заседание август 2014 извънредно

Заседание извънредно август – 08.08.2014г.


1. Искане за удължаване с дванадесет месеца срока за погасяване на главницата по Договор за Кредит, сключен с Фонд "ФЛАГ" № 473/19.09.2013г. и преобразуването му от краткосрочен в дългосрочен.

- ДЗИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта