Предстоящо заседание 2015 - 2019

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,

Свиквам Извъредно Заседание на Общински Съвет Брусарци

в Заседателната зала на Общинска администрация Брусарци, обл. Монтана

 

на 21.10.2019г. от 14:00ч. сесия при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

    

С уважение,

Катя Крумова Додева:

Председател Общински Съвет Брусарци

 

 

Заседания:

2019г.

- 26.09.2019г. от 15:00ч. сесия при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 11.09.2019г. от 14:30ч. извънредна сесия при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 30.07.2019г. от 10:30ч. сесия при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 27.06.2019г. от 15:00ч. сесия при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 30.05.2019г. от 10:30ч. сесия при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 24
.04.2019г. от 10:30ч. сесия при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 27.03.2019г. от 10:30ч. сесия при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 27.02.2019г. от 11:00ч. сесия при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 29.01.2019г. от 10:00ч. комисия на 30.01.2019г. сесия при следния проект за ДНЕВЕН РЕД2018г.

- 19.12.2018г. от 11:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 29.11.2018г. от 11:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 26.10.2018г. от 10:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 21.09.2018г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 13.09.2018г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 13.08.2018г. от 10:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 31.07.2018г. от 15:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 28.06.2018г. от 15:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 31.05.2018г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 30.04.2018г. от 15:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 28.03.2018г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 27.02.2018г. от 15:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 26.01.2018г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

 

2017г.

- 28.12.2017г. от 11:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 30.11.2017г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 31.10.2017г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 28.09.2017г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 08.09.2017г. от 10:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 27.07.2017г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 30.06.2017г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 25.05.2017г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 28.04.2017г. от 15:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 31.03.2017г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 27
.02.2017г. от 15:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 30.01.2017г. от 15:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

 

2016г.

- 21.12.2016г. от 15:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 29.11.2016г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 31.10.2016г.
от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 28.09.2016г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 09.09.2016г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 26.07.2016г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 29.06.2016г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 31.05.2016г. от 15:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 10.05.2016г. от 13:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 28.04.2016г. от 14:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 25.03.2016г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 25.02.2016г. от 15:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 25.01.2016г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД2015г.

- 17.12.2015г. от 14:00ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

- 27.11.2015г. от 13:30ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта