ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково

10.07.2014г.

Избор на изпълнител на СМР за "Ремонтно-възстановителниработи на църква "Св. Николай", с. Дондуково, община Брусарци"


Публична покана № ПП-10-46 от 10.07.2014г.


Документация

Образци

Проект на Договор

КСС


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта