Гориво за отопление 2014-2015


13.10.2014г.


Процедура на договаряне без обявление

по реда на чл. 90, ал. 1,т. 11 от ЗОП с предмет:
"Доставка на твърди и течни горива за отоплителен
сезон 2013/2014 год. за нуждите на Община Брусарци"


 
Решение № ПП-10-71 от 13.10.2014г. за договаряне без обявлениеИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта