Заседание юни 2014

Заседание юни – 23.06.2014г.

1. Върнато за ново обсъждане от Областен Управител на Област Монтана Решение № 271, Протокол № 38 от 29.05.2014г. на ОбС Брусарци, в частта на т. 4.

- ДЗ


2. Обсъждане и приемане на проект за допълнение на Наредбата за у
словията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане на Община Брусарци.

- ДЗ


3. Отчет за изпълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Брусарци.

- ДЗ


4. Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за управление дейностите по отпадъците на територията на община Брусарци.

- ДЗ
- Отчет


5. Приемане на "Общинска Харта на детското участие - Община Брусарци 2014".

- ДЗ

- Харта
- Харта - Приложение Стандарти
- Харта -
Приложение Механизми


6. Приемане на План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2014г. - 31.12.2014г.

- ДЗ


7. Питания.

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта