Кметство Крива бараКмет:
Владимир Асенов Владов

Адрес: с. Крива бара, ул. „Д. Благоев“ № 1

тел: 09783/23-10

Специалист  "Бюджет" : Катя Живкова

Специалист "ГРАО" : Крумка Нисторова

e-mail: kmetstvo_kriva_bara@abv.bg

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта