Канцеларски материали

                                            10.12.2012г.

„Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Брусарци”,по две обособени позиции, както следва: 

1. ПОЗИЦИЯ№ 1: „Доставка на канцеларски материали и формуляри”;

          2.ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка и зареждане на консумативи запечатащи, копирни устройства и периферия”

Публична покана

Документация

Образци


Приложение № 1

Приложение № 2

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта