Община
Брусарци


Община Брусарци е разположена в Северозападната част на Република България в западната част на Дунавската хълмиста равнина, по терасите на река Нечинска бара, десен приток на Лом, на височина 125 м.

На изток от Брусарци се издига височината Поломски венец.

Граничи с общините Монтана, Лом, Медковец и Ружинци.

Разстоянието от общинския център - гр. Брусарци до областния град Монтана е 37 км, а до гр. Лом - 25 км. Географското положение на общината създава добри условия за осъществяване на връзки с други общини.

Брусарци е център на община, в която влизат още 9 населени места:           

Смирненски

Буковец

Одровци

Киселево

Дъбова махала

Княжева махала

Крива бара

Дондуково

Василовци

          
Територията на общината е 194 553 дка / 5, 3%/ от територията на област Монтана.

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта