ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014

18.07.2014

„Избор на изпълнител на СМР за "Ремонтна сгради от общинския сграден фонд на община Брусарци" по четириобособени позиции:

 

Обособена позиция 1: „Ремонт физкултуренсалон в СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци”;

 

Обособена позиция 2: „Ремонт физкултуренсалон в ОУ „П.Р.Славейков” с. Василовци”;

 

Обособена позиция 3: „Ремонт на кухня исервизни помещения на Домашен социален патронаж  /ДСП/ гр. Брусарци”;

 

Обособена позиция 4: „Ремонт сграда накметство с. Буковец”   


Публична покана № ПП-10-48 от 18.07.2014г.


Документация


Образци


Проект на Договор


КСС


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта