ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014

20.01.2014г.

„Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Брусарци”,

по две обособени позиции, както следва: 


1. ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали и формуляри”;

2. ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка и зареждане на консумативи за печатащи, копирни устройства и периферия”


Публична покана


Документация


Приложения


Образци


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта