Конкурси за транспортни схеми

-----------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА - Транспортна схема

Община Брусарци, обл. Монтана, ул. ”Георги Димитров” № 85,
на основание чл. 20 от Наредба № 2 от 15 март 2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси,
Решение № 49 на Общински съвет гр. Брусарци, прието с Протокол № 7/28.03.2012г. и Решение № 56 на Общински съвет гр. Брусарци, прието с Протокол № 9/25.04.2012г., Заповед РД-653/08.05.2012г. на Кмета на Община Брусарци,

Открива конкурс за възлагане на обществен превоз на
пътници


Конкурсът ще се проведе на 29.05.2012г. в
Заседателната зала в сградата на Община Брусарци от 14:00ч.Пълния текст на ОБЯВАТА можете да изтеглите от тук

Решение № 49 на Общински съвет от Протокол № 7 / 28.03.2012г.
Решение № 56 на Общински съвет от Протокол № 9 / 25.04.2012г.


Наредба № 2 от 15 март 2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА - Транспортна схема
Община Брусарци, обл.Монтана, ул.”Георги Димитров” № 85,
на основание чл.20 от Наредба № 2 от 15 март 2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси,
Решение №308 на Общински съвет гр.Брусарци, прието с Протокол №52/05.10.2011 г. и Заповед РД-1112/05.10.2011 г. на Кмета на Община Брусарци,

Открива конкурс за възлагане на обществен превоз на
пътници


Конкурсът ще се проведе на 16.11.2011 г. в
Заседателната зала в сградата на Община Брусарци от 10,30 ч.Пълния текст на ОБЯВАТА можете да изтеглите от тук


Решение № 308 на Общински съвет от Протокол № 52 / 05.10.2011г.


Наредба № 2 от 15 март 2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

----------------------------------------------------------------------------------------

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта