Кметство ДондуковоКмет: Роза Виденова Цанкова

Адрес: с.Дондуково, ул. „Хр. Ботев“ № 1

тел: 09785/23-53

Ст. специалист "ГРАО" : Славинка Крумова

е-mail: Slavinka_63@abv.bg

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта