Достъп до обществена информация

Вътрешни правила 2016г.

Закон за достъп до обществена информация


Заповед на министъра на финансите за цените на носителите за достъп до обществена информация

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване на интернет страницата на Oбщина Брусарци

Отговорен служител за рабoта с ЗДОИ

Приложение № 1 -  Заявление за достъп до обществена информация

Приложение № 2 - Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация

Приложение № 3 - Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Приложение № 4 - Решение

Приложение № 5 - Решение

Приложение № 6
 - Протокол за достъп до обществена информация


Отчет на постъпилите заявлениза за достъп до обществена информация в община Брусарци за 2017г.


Отчет на постъпилите заявлениза за достъп до обществена информация в община Брусарци за 2018г.
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта