Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения

02.08.2013
„Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения на територията на община Брусарци“ по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „ Доставка и монтаж на водогреен котел на твърдо гориво с регулиране на горивния процес за ОУ „П. К.Яворов” с. Крива бара”;
Обособена позиция 2: „ Доставка и монтаж на водогреен котел на твърдо гориво с регулиране на горивния процес за ЦДГ „Мечо Пух” с. Крива бара”.

Публична покана

Документация

Образци

КС

Проект на договор ОП 1

Проект на договор ОП 2

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта