2012 - Приключени


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.12.2012г.


„Доставка на евро дизел и бензин А 95 за нуждите на община Брусарци” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Доставка на Евро Дизел”

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Доставка на Бензин А 95”.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

„Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Брусарци”,по две обособени позиции, както следва: 

1. ПОЗИЦИЯ№ 1: „Доставка на канцеларски материали и формуляри”;

------------------------------------------------------------------------------------------------
28.11.2012г.

„Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Домашен Социален Патронаж и Детски заведения на територията на община Брусарци”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.11.2012г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.10.2012

С ПРЕДМЕТ:

"Ремонтна насип и пътно съоръжение на км 6 + 700 от общински път с. Смирненски - с.Буковец - с. Одоровци"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.08.2012

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ГР. БРУСАРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА І ЕТАП И ХИДРОФОРНА СТАНЦИЯ С. КРИВА БАРА”, ВКЛЮЧВАЩ ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ЛОТА):

ЛОТ 1:„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод –гр. Брусарци” и

ЛОТ 2:„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция – с.Крива Бара”


Решение № 1 (12-00-1) от 02.01.2013г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.07.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

С ПРЕДМЕТ:

„Обследване и изготвяне на работен проект за реконструкция и уширение на съществуващ мост на км 1 + 300 от път ІV – 11209 “Брусарци –Медковец – Долно церовене”, общ. Брусарци, включително увеличаване на товароспособността до нормени и извъннормени местни товари, до 60 тона.“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С ПРЕДМЕТ:

"Изготвяне и попълване на апликационна форма и окомплектоване на необходимите приложения на документацията във вид готов за представяне в Държавен фонд"Земеделие" за кандидатстване с проект: "Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василовци, с. Дондуково, с. Киселево, община Брусарци" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322"Обновяване и развитие на населените места" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С ПРЕДМЕТ:

„Инвестиционно проектиране и изготвяне на работни проекти за кандидатстване на Община Брусарци по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“, от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013г. с проект „Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василовци, с. Дондуково, с. Киселево, община Брусарци.“


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта