Процедура: Хранителни 2014

21.01.2014г.
"Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Домашен Социален Патронаж и Детски заведения на територията на Община Брусарци"


по обособени позиции:

Обособена позиция 1 – „Хляб и тестени изделия”

Обособена позиция 2 – „Месо, месни продукти, риба и яйца”

Обособена позиция 3 – „Млечни продукти

Обособена позиция № 4 – „Варива, консерви, подправки и други хранителни продукти и напитки”

Обособена позиция № 5 – „Плодове и зеленчуци”

Обособена позиция № 6 – „Препарати”


Решение № 4/ПП-10-20 от 27.03.2014г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнителДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Домашен Социален Патронаж и Детски заведения на територията на Община Брусарци” по шест обособени позиции, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши
на 21.03.2014г. от 09:00 часа
в Заседателната зала на Община Брусарци,
ул. „Г. Димитров”№ 85.

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица сне стопанска цел и средствата за масова информация.


Решение № 1 (ПП-10-1) от 21.01.2014г.


Обявление № ПП-10-2 от 21.01.2014г.


Документация


Приложения


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта