КАО_ГРАО-19 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

12. КАО_ГРАО-19. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1,т. 1;
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8;
Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 23, ал. 1.

Необходими документи:
1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
2. Документ за самоличност;
3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение:
в рамките на деня на заявяване

Съдържание на КАО и такса:

         1. Услуга № ГРАО-19 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
такса: 5 лв.

Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Изтегли формуляра от тук -> файл!

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта