Гориво за отопление 2013-2014

11.10.2013г.

Процедура по чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет:
"Доставка на дизелово гориво за отопление - 57 000 (петдесет и седем хиляди) литра ± 20 % за учрежденията на бюджетна издръжка (общинска администрация, общински училища и детски градини) на територията на Община Брусарци за отоплителен сезон 2013 - 2014г."Решение № 10 /ПП-10-8/ от 11.10.2013г.

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта