Парламентарни избори 2013

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.


График на обучение на секционни избирателни комисии  в област Монтана по общини в периода от 07.05.2013 г. до 10.05.2013 г. от членовете на района избирателни комисия - МонтанаЗаповед № РД-02-09-13 от 15.03.2013г. за образуване на избирателни секции; (ОТМЕНЕНА с решение № АК-03-1/ 21.03.2013 на Областен управител на област Монтана)

Приложение към заповед № РД-02-09-13
(ОТМЕНЕНА)

Решение № АК-03-1/21.03.2013г. на Областен управител на област Монтана

Заповед № РД-02-09-14 от 15.03.2013г. за определяне местата за обявяване на
избирателните списъци
(ОТМЕНЕНА)

Заповед № РД-02-09-22/22.03.2013г. за образуване на избирателни секции

Приложение към заповед № РД-02-09-22

Заповед № РД-02-09-23/22.03.2013г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

Хронограма за организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори
за народни представители на 12 май 2013г. в община Брусарци


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА УРНА

Избирателен списък за избиране на народни представители на 12.05.2013г.


Избирателен списък за избиране на народни представители на 12.05.2013 г. СЕКЦИЯ 7

Избирателен списък за избиране на народни представители на 12.05.2013 г. СЕКЦИЯ 8

Заповед №РД-02-09-30
на ЦИК от 23.03.2013г. относно условията и реда за провеждане преизборна агитация в изборите за народни представители на 12.05.2013г.


Писмо до парламентарно представените политически партии и коалиции за среща на 08.04.2013г. от 10:00 часа в заседателната зала на община Брусарци, относно консултации за състава на СИК
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта